เสื้อครุย ปริญญาตรี - เข็ม - แถบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

เสื้อครุย ปริญญาตรี - เข็ม - แถบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

เสื้อครุย ปริญญาตรี - เข็ม - แถบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

นายภาสกร เตือประโคน กองกิจการนักศึกษา มข.

Date

2560-8-28

Format

1 ชุด

Identifier

มข.568

Files

มข.568.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน กองกิจการนักศึกษา มข., “เสื้อครุย ปริญญาตรี - เข็ม - แถบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4680.

Output Formats