โปสเตอร์ สูจิบัตร ผลงานนักศึกษา นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

โปสเตอร์ สูจิบัตร ผลงานนักศึกษา นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

โปสเตอร์ สูจิบัตร ผลงานนักศึกษา นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

นส.ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด มข.

Date

2560-8-6

Format

29X41 1/2 ซ.ม.

Identifier

มข.582

Files

มข.582.JPG

Citation

นส.ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด มข., “โปสเตอร์ สูจิบัตร ผลงานนักศึกษา นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4694.

Output Formats