Browse Items (9 total)

  • Tags: เกียรติบัตร

มข.431.JPG
เกียรติบัตรสกหรณ์ออมทรัพย์มข.มอบลิฟท์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.428.JPG
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่14 18-19ก.ย.2558

มข.336.JPG
กิตติบัตร : กิตติบัตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า “นายยรรยง ผิวผ่อง” ตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา...
[ต้นฉบับ/ตัวจริง]

มข.210.JPG
เกียรติบัตรใส่กรอบ “...ผู้แทนสำนักวิทยบริการ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การไปให้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. จ.ขอนแก่น ปี2548

มข.209.JPG
เกียรติบัตรใส่กรอบ “...สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหาร การบริการ และเทคโนโลยี

มข.156.JPG
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีค 2551

มข.365.JPG
เกียรติบัตร เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ [แผ่นเปล่ายังไม่ระบุชื่อ]
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2