เกียรติบัตรจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มอบให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

เกียรติบัตรจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มอบให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

เกียรติบัตรใส่กรอบ “...สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหาร การบริการ และเทคโนโลยี

Creator

.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2550-6-4

Format

29 X 24

Identifier

มข. 209

Files

มข.209.JPG

Citation

.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “เกียรติบัตรจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มอบให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed March 25, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1958.

Output Formats