โล่จาก IEEE … “Library and learning Resource Center”

Dublin Core

Title

โล่จาก IEEE … “Library and learning Resource Center”

Description

โล่จาก IEEE … “Library and learning Resource Center” มอบให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

21 X 29

Identifier

มข. 208

Files

มข.208.JPG

Citation

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “โล่จาก IEEE … “Library and learning Resource Center”,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1957.

Output Formats