Browse Items (48 total)

  • Tags: เหรียญรางวัล

มข.429.JPG
เหรียญรางวัลชนะเลิศ"KHON KAEN INTERNATIONAL MARATHON ครั้งที่13 วันอาทิตย์ที่24ม.ค.2559

มข.428.JPG
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่14 18-19ก.ย.2558

มข.300.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเกียร์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2551 (**เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคอีสาน จัดปีเว้นปี)

มข.299.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเกียร์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2551 (**เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคอีสาน จัดปีเว้นปี)

มข.298.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเกียร์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2551
(**เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคอีสาน จัดปีเว้นปี)

มข.296.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงินกลม การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

มข.294.JPG
เหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ปี 2555
ด้านหลังมีข้อความ : 49 KALAPAPRUEK GAME2012

มข.293.JPG
เหรียญรางวัลขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่5 27 มกราคม 2551

มข.292.JPG
เหรียญรางวัลขอนแก่นมาราธอนนานาชาติสีเงิน ครั้งที่3 22 มกราคม 2549

มข.267.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่7-13 ก.ค. 2556

มข.266.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่7-13 ก.ค. 2556

มข.265.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่7-13 ก.ค. 2556

มข.228.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทอง (งานประเพณี 4จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 3-7ธ.ค. 2555)

มข.227.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงิน (งานประเพณี 4จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 3-7ธ.ค. 2555

มข.226.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง (งานประเพณี 4จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 3-7ธ.ค. 2555

มข.225.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทอง (การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา 2555 16-24 พ.ย. 2555)

มข.224.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงิน (การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา 2555 16-24 พ.ย. 2555)

มข.223.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง (การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา 2555 16-24 พ.ย. 2555)

มข.171.JPG
เหรียญรางวัล : ทองแดง
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

มข.169.JPG
เหรียญรางวัล : ทองแดง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552

มข.167.JPG
เหรียญรางวัล : ทอง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552

มข.165.JPG
เหรียญรางวัล : เงิน
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2