เหรียญรางวัล : ทองแดง
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

Dublin Core

Title

เหรียญรางวัล : ทองแดง
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

Description

เหรียญรางวัล : ทองแดง
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

2554-5-31

Format

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6

Identifier

มข. 171

Files

มข.171.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “เหรียญรางวัล : ทองแดง
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553,” KKU Archives, accessed July 3, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1919.

Output Formats