เหรียญรางวัล : ทองแดง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

Dublin Core

Title

เหรียญรางวัล : ทองแดง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

Description

เหรียญรางวัล : ทองแดง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

2554-5-31

Format

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6

Identifier

มข. 169

Files

มข.169.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “เหรียญรางวัล : ทองแดง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2554,” KKU Archives, accessed July 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1917.

Output Formats