Browse Items (225 total)

  • Tags: ของที่ระลึก

อ.098.JPG
ถ้วยเคลือบมีหู มีจานรอง

มข.307.JPG
บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในส่วนขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เล่มที่ 077 เลขที่ 07601-07700
เล่มที่ 129 เลขที่ 12801-12900

มข.304.JPG
บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มข. (ใช้เฉพาะอาจารย์และข้าราชการ) ของ นางนายิกา เดิดขุนทด

มข.300.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเกียร์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2551 (**เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคอีสาน จัดปีเว้นปี)

มข.299.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเกียร์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2551 (**เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคอีสาน จัดปีเว้นปี)

มข.298.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเกียร์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2551
(**เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคอีสาน จัดปีเว้นปี)

มข.296.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงินกลม การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

มข.294.JPG
เหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ปี 2555
ด้านหลังมีข้อความ : 49 KALAPAPRUEK GAME2012

มข.293.JPG
เหรียญรางวัลขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่5 27 มกราคม 2551

มข.292.JPG
เหรียญรางวัลขอนแก่นมาราธอนนานาชาติสีเงิน ครั้งที่3 22 มกราคม 2549

มข.290.JPG
พวงกุญแจรูปแคนจำลอง : KHON KAEN UNIVERSITY The 18th World Vission Program for KKU students October 16-21, 2012 at Republic of Korea

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2