บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในส่วนขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในส่วนขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในส่วนขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เล่มที่ 077 เลขที่ 07601-07700
เล่มที่ 129 เลขที่ 12801-12900

Creator

นายภาสกร เตือประโคน
กองกิจการนักศึกษา

Date

12/12/2557

Format

13x18

Identifier

มข. 307

Files

มข.307.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน กองกิจการนักศึกษา , “บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในส่วนขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/2104.

Output Formats