บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มข. (ใช้เฉพาะอาจารย์และข้าราชการ)

Dublin Core

Title

บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มข. (ใช้เฉพาะอาจารย์และข้าราชการ)

Description

บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มข. (ใช้เฉพาะอาจารย์และข้าราชการ) ของ นางนายิกา เดิดขุนทด

Creator

นางนายิกา เดิดขุนทด

Date

12/12/2557

Format

8.5x13

Identifier

มข.304

Files

มข.304.JPG

Citation

นางนายิกา เดิดขุนทด, “บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มข. (ใช้เฉพาะอาจารย์และข้าราชการ),” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/2097.

Output Formats