บัตรยืมหนังสือห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ของ นายเอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร

Dublin Core

Title

บัตรยืมหนังสือห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ของ นายเอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร

Creator

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

Date

12/12/2557

Format

20x11(ไม่พับ
7.5x11(พับ)

Identifier

มข. 303

Files

มข.303.JPG

Citation

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, “บัตรยืมหนังสือห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ของ นายเอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/2094.

Output Formats