บัตรยืมหนังสือ หอสมุดกลาง มหาวทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

บัตรยืมหนังสือ หอสมุดกลาง มหาวทยาลัยขอนแก่น

Description

บัตรยืมหนังสือ หอสมุดกลาง มหาวทยาลัยขอนแก่น

Creator

นส.นิติยา ชุ่มอภัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2560-7-25

Format

1 เล่ม

Identifier

มข.572

Files

มข.572.JPG

Citation

นส.นิติยา ชุ่มอภัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “บัตรยืมหนังสือ หอสมุดกลาง มหาวทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed December 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4684.

Output Formats