Browse Items (26 total)

  • Tags: แผ่นพับ

มข.586 .JPG
แผ่นพับเสนอตัวกรรมการสภา กาญจนา สิงห์ภู่ เสกสิทธิ์ สังคีรี เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ พิทยา ภาภิรมย์ - สูจิบัตรงาน"มิวเซียมเฟสติวัล" ณ หอศิลป์ฯ มข. 16-18 ก.ค. 2558

อ.122.JPG
แผ่นพับพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มข.541.JPG
แผ่นพับสมัครเรียน/คณะวิทยาศาสตร์/คณะเกษตรศาสตร์/คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มข.

มข.540.JPG
แผ่นพับ KKU Library Passport

มข.539.JPG
แผ่นพับ KKU Library for you มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.533.JPG
แผ่นพับโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล/เข็มกลัดคลังสื่อและบทเรียนแบบเปิด/แฟรซไดร์ KKUL สำนักหอสมุด มข.

มข.547.JPG
โปสเตอร์คอนเสิร์ตการกุศล/แผ่นพับโครงการจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

มข.492.JPG
แผ่นพับเสนอตัวเป็นอธิการบดี มข.2555

มข.488.JPG
แผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.486.JPG
แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.484.JPG
แผ่นพับสรุปสาระสำคัญ ระเบียบ มข./โครงการรีโมทเชนซิ่ง/รพ.ศรีนครินทร์/FM 103/งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2545

มข.481.JPG
แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.480.JPG
แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.443.JPG
ถุงย่าม/พวงกุญแจ/สมุดบันทึก/การ์ด/แผ่นพับ

มข.353.JPG
แผ่นพับ แนะนำศูนย์บริการอาหาร มข.
เนื่องในงาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.330.JPG
แผ่นพับ “การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรวล เสียงเสนาะทำนอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย 21 กันยายน พ.ศ. 2556

มข.328.JPG
แผ่นพับ “โครงการก้าวสู่ทรรศวรรษที่ 3 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย”
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2