แผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

แผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กลุ่มภารกิจหอจดหมายเหตุ มข.

Date

2556/1/17

Format

8 แผ่น

Identifier

มข. 488

Files

มข.488.JPG

Citation

กลุ่มภารกิจหอจดหมายเหตุ มข., “แผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 16, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/3802.

Output Formats