แผ่นพับโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล/เข็มกลัดคลังสื่อและบทเรียนแบบเปิด/แฟรซไดร์ KKUL

Dublin Core

Title

แผ่นพับโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล/เข็มกลัดคลังสื่อและบทเรียนแบบเปิด/แฟรซไดร์ KKUL

Description

แผ่นพับโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล/เข็มกลัดคลังสื่อและบทเรียนแบบเปิด/แฟรซไดร์ KKUL สำนักหอสมุด มข.

Creator

นายอาทิตย์ ปทุมชัย สำนักหอจดหมายเหตุ มข.

Date

2559/11/16

Format

1 แผ่น,1 ชิ้น,1 อัน

Identifier

มข.533

Files

มข.533.JPG

Citation

นายอาทิตย์ ปทุมชัย สำนักหอจดหมายเหตุ มข., “แผ่นพับโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล/เข็มกลัดคลังสื่อและบทเรียนแบบเปิด/แฟรซไดร์ KKUL,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/3877.

Output Formats