บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

นส.วัชรา วงค์ชมภู คณะเภสัชศาสตร์ มข.

Date

2561-2-14

Format

1 เล่ม

Identifier

มข.576

Files

มข.576.JPG

Citation

นส.วัชรา วงค์ชมภู คณะเภสัชศาสตร์ มข., “บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4688.

Output Formats