โปสเตอร์สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

โปสเตอร์สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

โปสเตอร์สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

นายภาสกร เตือประโคน กองกิจการนักศึกษา มข.

Date

2560-4-30

Format

1 ใบ

Identifier

มข.575

Files

มข.575.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน กองกิจการนักศึกษา มข., “โปสเตอร์สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4687.

Output Formats