สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ วังสระปทุม

Dublin Core

Title

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ วังสระปทุม

Description

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ วังสระปทุม เมื่อเดือน มกราคม 2516

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2516-1

Format

32x27

Identifier

มข. 023

Files

มข.023.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ วังสระปทุม,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1426.

Output Formats