การสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

Dublin Core

Title

การสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

Description

P825/2527- ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี

Date

2527-11-1

Citation

“การสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี,” KKU Archives, accessed April 16, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1427.

Output Formats