ภาพถ่าย พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Dublin Core

Title

ภาพถ่าย พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Description

มหาวิทยาลัยขอนแก่น2539
คำบรรยายภาพ : พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2539

Format

36x31

Identifier

มข. 006

Files

มข.006.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ภาพถ่าย พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,” KKU Archives, accessed February 27, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1269.

Output Formats