ดอกไม้ประดิษฐ์ใส่กรอบ ที่ระลึกจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 31 มกราคม 2551

Dublin Core

Title

ดอกไม้ประดิษฐ์ใส่กรอบ ที่ระลึกจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 31 มกราคม 2551

Description

ดอกไม้ประดิษฐ์ใส่กรอบ ที่ระลึกจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Creator

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Date

31/01/2551

Language

30X59

Identifier

อ.070

Files

อ.070.JPG

Collection

Citation

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , “ดอกไม้ประดิษฐ์ใส่กรอบ ที่ระลึกจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 31 มกราคม 2551,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1268.

Output Formats