อื่นๆ

Dublin Core

Title

อื่นๆ

Subject

พิพิธภัณฑ์วัสดุที่ได้รับจากบุคคล หรือองค์กรภายนอก

Collection Items

ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม กรอบสีทอง

ภาพถ่ายในหลวงและสมเด็จพระเทพฯ
ภาพในหลวงฉลองพระองค์(ชุดศาล) ประทับนั่งพระราชอาสน์และสมเด็จพระเทพฯประทับนั่งด้านล่าง

แบบจำลองเรือกอและ
แบบจำลองเรือกอและ (วัสดุเรือที่ประกอบขึ้นจริงแบบย่อส่วน)

กระจกเงากัดลายรูปสิงห์
กระจกเงากัดลายรูปสิงห์

ภาพ ร.5 ประทับยืน
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ขณะทรงประทับยืน

ภาพวิวผาหล่มสัก ภูกระดึง จ.เลย
ภาพวิวผาหล่มสัก ภูกระดึง จ.เลย เป็นนาฬิกา อักษรโรมัน

ภาพการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพถ่ายการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพในหลวง ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีฉลองราชย์ 60 ปี
The Royal At Ananda Samakhom Hall On the Occasian Of The Sixieth Anniversary Celebration Of...
ภาพในหลวง ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ร่วมพิธีฉลองราชย์ 60 ปี

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 ใส่กรอบไม้สีดำ แบบแขวน ตกแต่งด้วยโลหะลักษณะเป็นเกล็ดสีเงิน

ภาพแห่เทียนพรรษา

ภาพแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

ภาพเทศกาลแห่เทียนพรรษา
ภาพเทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี กรอบวิทยาศาสตร์สีน้ำตาลลายไม้ มีขาตั้ง

ภาพอาจารย์มั่น  ภูริทตฺตเถร
ภาพอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ที่ระลึกจาก...นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 23 มกราคม 2549

หนังสือขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
หนังสือขอบคุณ นายอภัย ประกอบผลผู้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประการอุตสาหกรรม

ภาพหลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี
ภาพหลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี(นั่งบนเก้าอี้) กรอบไม้สีน้ำตาล

ภาพพระธาตุเชิงชุม
ภาพพระธาตุเชิงชุม ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรอบไม้สีน้ำตาล

ภาพหลวงตาพวงนั่งสมาธิ
ภาพพระเทพสังวรญาณนั่งสมาธิ
(หลวงตาพวง สุขินทริโย)
วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร กรอบไม้สีน้ำตาล

ภาพอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ภาพอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ที่ระลึกจาก...นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2548 กรอบไม้สีน้ำตาล

ภาพถ่ายรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับนั่ง
ภาพถ่ายรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวร มหาราชประทับนั่ง กรอบสีทองแบบแขวน

ภาพหลวงตาบัว หรือ หลวงพ่อพุธ
ภาพหลวงตาบัว หรือ หลวงพ่อพุธนั่งสมาธิ
กรอบไม้สีน้ำตาล

ภาพหลวงตานั่งสมาธิ
ภาพหลวงตานั่งสมาธิ กรอบวิทยาศาสตร์สีเขียวมรกตมีขาตั้ง

ดินเผารูปในหลวงและหญิงชราถวายดอกบัว
ดินเผารูปในหลวงและหญิงชราถวายดอกบัว
ที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ไม้แกะสลักรูปพระธาตุ
ไม้แกะสลักรูปพระธาตุ
มีข้อความ LAOS

ตราสัญลักษณ์ราชภัฎบนกระจกใส ฐานไม้ทรงสี่เหลี่ยม
ตราสัญลักษณ์ราชภัฎบนกระจกใส ฐานไม้ทรงสี่เหลี่ยม
มีข้อความ ที่ระลึกจากนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2544

นาฬิกาไม้เลขโรมัน
นาฬิกาไม้ เลขโรมัน
มีข้อความ ที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 41 และปรอ.รุ่นที่ 11 พลอากาศโทชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 23 ธ.ค. 2541

โลหะแกะสลักภาพวิถีชีวิต
โลหะแกะสลักภาพวิถีชีวิต กรอบสีทอง กรอบข้างในเป็นกำมะหยี่สีแดง แบบแขวน
มีข้อความภาษาลาว ของที่ระลึกจากนักสึกสาที่จบจากมะหาวิทะยาลัยขอนแก่น

แบบจำลองโปงลางย่อส่วนในกล่องกระจกใส
แบบจำลองโปงลางย่อส่วนในกล่องกระจกใส ขอบกล่องสีทอง ริบบิ้นสีเหลือง
มีข้อความ ที่ระลึกจาก...คณะอาจารย์-นักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร. รัฐศาสตร์การปกครอง ห้อง ก
ปี1(ต่อเนื่อง)2550

ภาพแห่เทียนเข้าพรรษา
ภาพแห่เทียนเข้าพรรษา กรอบวิทยาศาสตร์สีน้ำตาลลายไม้ มีขาตั้ง

ภาพบ้านทรงอิสาน สองหลังมีต้นไม้ตรงกลาง  LAOS
ภาพบ้านทรงอิสาน สองหลังมีต้นไม้ตรงกลาง
มีข้อความ LAOS
กรอบสีทอง กรอบด้านในเป็นกำมะหยี่สีแดงแบบแขวน

ภาพพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ภาพพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด กรอบสีทอง
View all 131 items

Collection Tree

  • อื่นๆ