ภาพอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

Dublin Core

Title

ภาพอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

Description

ภาพอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ที่ระลึกจาก...นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 23 มกราคม 2549

Creator

นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Date

23/01/2549

Format

45x59

Identifier

อ.014

Files

อ.014.JPG

Collection

Citation

นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , “ภาพอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร,” KKU Archives, accessed July 27, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1042.

Output Formats