หนังสือขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

Dublin Core

Title

หนังสือขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

Description

หนังสือขอบคุณ นายอภัย ประกอบผลผู้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประการอุตสาหกรรม

Creator

กองบริการอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Date

19/08/2524

Format

18x23

Identifier

อ.017

Files

อ.017.JPG

Collection

Citation

กองบริการอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , “หนังสือขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม,” KKU Archives, accessed July 30, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1045.

Output Formats