Browse Items (131 total)

  • Collection: อื่นๆ

อ.149.JPG
กรอบพระราชบัญญัติ มข. พ.ศ.2508

อ.146.JPG
กรอบฉลุลายไทย สีเงิน-ทอง

อ.139.JPG
ที่ระลึก กรอบรูป-กระเป๋า-แฟ้มเอกสาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อ.136.JPG
ที่ระลึกกรอบรูปพระธาตุขามแก่น จากโรงเรียนบ้านพระคือ จ.ขอนแก่น

อ.134.JPG
กรอบรูป"วัฒนธรรมสัญจรออนซอนอีสาน" ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

อ.122.JPG
แผ่นพับพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.117.JPG
ที่ระลึกจานเพ้นท์ตั้งโชว์ " มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "

อ.116.JPG
ที่ระลึกกรอบรูปลายดอกไม้

อ.114.JPG
ที่ระลึกกล่องไม้อเนกประสงค์ลายช้างล้านนา

อ.111.JPG
ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน " ไหสีฟ้า " (สาขาหลักสูตรและสื่อการสอน)

อ.110.JPG
ที่ระลึกเทียนพรรษา (โครงการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

อ.109.JPG
ที่ระลึกโหวดเครื่องดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2