Browse Items (8 total)

  • Tags: เหรียญ

มข.560.JPG
เหรียญเชิดชูเกียรติด้านวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.518.JPG
เหรียญ KHON KAEN MARATHON ปีที่ 14 ( เหรียญทอง,เหรียญเงิน)

มข.127.JPG
ด้านหน้า : องค์เจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านหลัง : พระธาตุพนม ปีพุทธศักราช2551

มข.394.JPG
เหรียญพระธาตุพนม ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม พ.ศ. 2557 ผลิตโดยกองกิจการนักศึกษา มอบให้ นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 51

อ.066.JPG
เหรียญรางวัล “THAI-LAOS FRIENDSHIP MARATHON’ 97 6 APRIL 1997” มีข้อความด้านหลัง “หอการค้าจังหวัดหนองคาย วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

อ.059.JPG
เหรียญ10 : ครบรอบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวน 1 เหรียญ

อ.042.JPG
1. หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007 (หนังสือภาพสี)
2. หนังสือ BANGKOK (หนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ)
3. เข็มกลัด(เข็ดกลัดรูปกระต่ายถือคบเพลิงและสัญลักษณ์งานนี้)
4. เน็คไท(เน็คไทสีน้ำตาล)
5. ชุดเหรียญราคา10.- (24th…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2