Browse Items (9 total)

  • Tags: เหรียญที่ระลึก

มข.425.JPG
เหรียญที่ระลึกมข.รมดำ

มข.132.JPG
เหรียญที่ระลึกประจำรุ่นที่47 มอบให้นักศึกษาใหม่ในประเพณีน้องใหม่วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 27 มิ.ย. 2553

มข.380.JPG
เหรียญรางวัลขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน เนื่องในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

จำนวน 3 เหรียญ (ทอง 1 เหรียญ/เงิน 1 เหรียญ/ทองแดง 1 เหรียญ) ใส่กรอบ

มข.126.JPG
เหรียญที่ระลึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น KHON KAEN UNIVERSITY 2009
ด้านหลัง : กัลปพฤกษ์ช่อที่46
คำอธิบาย : ที่ระลึกวันปฐมนิเทศนศ.ใหม่รุ่นที่46 ปีการศึกษา2552

มข.394.JPG
เหรียญพระธาตุพนม ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม พ.ศ. 2557 ผลิตโดยกองกิจการนักศึกษา มอบให้ นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 51

อ.068.JPG
เหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 2 (วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2548) (เหรียญรางวัลสีเงิน)

อ.067.JPG
ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 1(25 มกราคม 2547)
(เหรียญรางวัลทอง, เงิน, ทองแดง ใส่กรอบ)

อ.066.JPG
เหรียญรางวัล “THAI-LAOS FRIENDSHIP MARATHON’ 97 6 APRIL 1997” มีข้อความด้านหลัง “หอการค้าจังหวัดหนองคาย วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2