เหรียญพระธาตุพนม มีตราสัญลักษณ์ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม พ.ศ. 2557

Dublin Core

Title

เหรียญพระธาตุพนม มีตราสัญลักษณ์ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม พ.ศ. 2557

Description

เหรียญพระธาตุพนม ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม พ.ศ. 2557 ผลิตโดยกองกิจการนักศึกษา มอบให้ นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 51

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

16/03/2558

Format

2 X 3.5

Identifier

มข.394

Files

มข.394.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “เหรียญพระธาตุพนม มีตราสัญลักษณ์ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม พ.ศ. 2557,” KKU Archives, accessed October 3, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1776.

Output Formats