Browse Items (7 total)

  • Tags: เจ้าพ่อมอดินแดง

มข.220.JPG
เจ้าพ่อมอดินแดง(เนื้อชุบเงิน) รุ่นสมปรารถนา

มข.219.JPG
เจ้าพ่อมอดินแดง(เนื้อทองแดง) รุ่นสมปรารถนา

มข.218.JPG
เจ้าพ่อมอดินแดง(เนื้อผง) รุ่นสมปรารถนา

มข.161.JPG
องค์เจ้าพ่อมอดินแดง รุ่น๑ องค์การนักศึกษา มข. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

มข.148.JPG
องค์เจ้าพ่อมอดินแดง (ดาบชำรุดตั้งแต่แรก)

มข.127.JPG
ด้านหน้า : องค์เจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านหลัง : พระธาตุพนม ปีพุทธศักราช2551

P242 2523.jpg
P242-244/2523 - รุ่นพี่รอรับน้องใหม่รุ่นที่ 17 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P245-255/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 มาถึงสถานีรถไฟขอนแก่น
P256-265/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P266-291/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2