การรับน้องที่สถานีรถไฟขอนแก่นของนักศึกษารุ่นที่ 17 และสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

Dublin Core

Title

การรับน้องที่สถานีรถไฟขอนแก่นของนักศึกษารุ่นที่ 17 และสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

Description

P242-244/2523 - รุ่นพี่รอรับน้องใหม่รุ่นที่ 17 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P245-255/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 มาถึงสถานีรถไฟขอนแก่น
P256-265/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P266-291/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2523-06-09

Identifier

P242-291/2523

Files

P242 2523.jpg
P243 2523.jpg
P244 2523.jpg
P245 2523.jpg
P246 2523.jpg
P247 2523.jpg
P248 2523.jpg
P249 2523.jpg
P250 2523.jpg
P251 2523.jpg
P252 2523.jpg
P253 2523.jpg
P254 2523.jpg
P255 2523.jpg
P256 2523.jpg
P257 2523.jpg
P258 2523.jpg
P259 2523.jpg
P260 2523.jpg
P261 2523.jpg
P262 2523.jpg
P263 2523.jpg
P264 2523.jpg
P265 2523.jpg
P266 2523.jpg
P267 2523.jpg
P268 2523.jpg
P269 2523.jpg
P270 2523.jpg
P271 2523.jpg
P272 2523.jpg
P273 2523.jpg
P274 2523.jpg
P275 2523.jpg
P276 2523.jpg
P277 2523.jpg
P278 2523.jpg
P279 2523.jpg
P280 2523.jpg
P281 2523.jpg
P282 2523.jpg
P283 2523.jpg
P284 2523.jpg
P285 2523.jpg
P286 2523.jpg
P287 2523.jpg
P288 2523.jpg
P289 2523.jpg
P290 2523.jpg
P291 2523.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การรับน้องที่สถานีรถไฟขอนแก่นของนักศึกษารุ่นที่ 17 และสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1143.

Output Formats