ภาพถ่ายปี 2523

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2523

Collection Items

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 50 รูป ที่บริเวณสโมสรนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบปีที่ 16 โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธานในพิธี
P80-94/2523- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 50 รูป ที่บริเวณสโมสรนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบปีที่ 16 โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น ณ สนามกีฬาสีฐาน
P110-124/2523 - การแข่งขันกีฬาสีประเภทต่างๆ
P125-146/2523 - กองเชียร์
P147-150/2523 - การมอบรางวัลแก่นักศึกษา

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยมอบเครื่องแปรรูปแก่คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตรเป็นผู้รับมอบ
P191-203/2523 - บรรยากาศการรับมอบเครื่องแปรรูป
P204-212/2523 - รับประทานอาหารว่างร่วมกัน
P213/2523 - เครื่องแปรรูป

การรับน้องที่สถานีรถไฟขอนแก่นของนักศึกษารุ่นที่ 17 และสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P242-244/2523 - รุ่นพี่รอรับน้องใหม่รุ่นที่ 17 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P245-255/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 มาถึงสถานีรถไฟขอนแก่น
P256-265/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17 ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P266-291/2523 - น้องใหม่รุ่นที่ 17…

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 ณ สโมสรนักศึกษา
P292-301/2523- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 ณ สโมสรนักศึกษา

วันนัดพบผู้ปกครอง ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P302-304/2523- วันนัดพบผู้ปกครอง ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร

กีฬาสัมพันธ์ มช.-มข. ณ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P352-355/2523 - การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มช.-มข.
P356/2523 - การแสดงเซิ้งสวิง
P357-360/2523 - การรำวงร่วมกันหว่าง มช.-มข.
P361-364/2523 - งานเลี้ยงสังสรรค์กีฬาสัมพันธ์ มช.-มข.

ขบวนแห่งานเทศกาลไหม จ.ขอนแก่น
P431/2523 - พิธีเปิดงานไหม
P432-446/2523 - ธิดาไหม
P447-452/2523 - การรำและเซิ้งต่างๆ
P453-471/2523 - ขบวนแห่งานเทศกาลไหม
View all 10 items

Collection Tree