สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโส วาระ2517-2531) เสด็จเป็นองค์ประธานบรรจุพระสารีริกธาตุที่พระพุทธชินราชจำลอง ณ วิหารชั่วคราว ศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2523 โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ด้วย

Dublin Core

Title

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโส วาระ2517-2531) เสด็จเป็นองค์ประธานบรรจุพระสารีริกธาตุที่พระพุทธชินราชจำลอง ณ วิหารชั่วคราว ศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2523 โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ด้วย

Description

[สิ่งพิมพ์ มข.ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง มข.7/01 3, มข.7/01 8 2550]

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2523-1-28

Identifier

P95-109/2523

Files

P95 2523 (ด้านหลัง).jpg
P95 2523.jpg
P96 2523.jpg
P97 2523.jpg
P98 2523.jpg
P99 2523.jpg
P100 2523.jpg
P101 2523.jpg
P102 2523.jpg
P103 2523.jpg
P104 2523.jpg
P105 2523.jpg
P106 2523.jpg
P107 2523.jpg
P108 2523.jpg
P109 2520.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโส วาระ2517-2531) เสด็จเป็นองค์ประธานบรรจุพระสารีริกธาตุที่พระพุทธชินราชจำลอง ณ วิหารชั่วคราว ศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2523 โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ด้วย,” KKU Archives, accessed June 16, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1092.

Output Formats