1. หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007
2. หนังสือ BANGKOK
3. เข็มกลัดรูปกระต่ายถือคบเพลิง
4. เน็คไท
5. ชุดเหรียญราคา10.-จำนวน2เหรียญ
6. แสตมป์
7. กล่องบรรจุของที่ระลึก

Dublin Core

Title

1. หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007
2. หนังสือ BANGKOK
3. เข็มกลัดรูปกระต่ายถือคบเพลิง
4. เน็คไท
5. ชุดเหรียญราคา10.-จำนวน2เหรียญ
6. แสตมป์
7. กล่องบรรจุของที่ระลึก

Description

1. หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007 (หนังสือภาพสี)
2. หนังสือ BANGKOK (หนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ)
3. เข็มกลัด(เข็ดกลัดรูปกระต่ายถือคบเพลิงและสัญลักษณ์งานนี้)
4. เน็คไท(เน็คไทสีน้ำตาล)
5. ชุดเหรียญราคา10.- (24th UNIVERSIDE BANGKOK) **เหรียญ10.- จำนวน2เหรียญ
6. แสตมป์(3ดวง)
7. กล่องบรรจุของที่ระลึก(ทั้งหมด1-6 )

Format

1. หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007 (หนังสือภาพสี) ขนาด 15x21
2. หนังสือ BANGKOK (หนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ) ขนาด13x18
3. เข็มกลัด(เข็ดกลัดรูปกระต่ายถือคบเพลิงและสัญลักษณ์งานนี้) ขนาด 6x17
4. เน็คไท(เน็คไทสีน้ำตาล) ขนาด 9x65
5. ชุดเหรียญราคา10.- (24th UNIVERSIDE BANGKOK) **เหรียญ10.- จำนวน2เหรียญ ขนาด 6x10หนา3
6. แสตมป์(3ดวง) ขนาด 9x17
7. กล่องบรรจุของที่ระลึก(ทั้งหมด1-6 ) ขนาด 18x25 สูง6

Identifier

อ. 042

Files

อ.042.JPG

Collection

Citation

“1. หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007
2. หนังสือ BANGKOK
3. เข็มกลัดรูปกระต่ายถือคบเพลิง
4. เน็คไท
5. ชุดเหรียญราคา10.-จำนวน2เหรียญ
6. แสตมป์
7. กล่องบรรจุของที่ระลึก,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1077.

Output Formats