Browse Items (9 total)

  • Tags: หนังสือ

วิศวกรรมศาสตร์.pdf
ภายในหนังสือจะรวบรวมบทความ การแนะนำคณาจารย์ บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อบังคับรวมถึงคำแนะนำนักศึกษา และภาพกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

อ.086.JPG
สมุดอนุสรณ์งานศพ นายปติภัท(สมถิ่น) ศรไชย “ไอแซ็ค” ศิษย์เก่า AG#39

อ.080.JPG
หนังสือ “คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ

อ.065.JPG
หนังสือที่ระลึกชุด “เป็นถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ : นามพรรณพฤกษา-สัตวาภิธาน”

อ.042.JPG
1. หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007 (หนังสือภาพสี)
2. หนังสือ BANGKOK (หนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ)
3. เข็มกลัด(เข็ดกลัดรูปกระต่ายถือคบเพลิงและสัญลักษณ์งานนี้)
4. เน็คไท(เน็คไทสีน้ำตาล)
5. ชุดเหรียญราคา10.- (24th…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2