ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยวัยลักษณ์

Dublin Core

Title

ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยวัยลักษณ์

Description

ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวง 24-26 ม.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยวัยลักษณ์

Creator

นายภาสกร เตึอประโคน กองกิจการนักศึกษา มข.

Date

2546-1-24

Format

27X30 ซ.ม.

Identifier

อ.137

Files

อ.137.JPG

Collection

Citation

นายภาสกร เตึอประโคน กองกิจการนักศึกษา มข., “ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยวัยลักษณ์,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4700.

Output Formats