Browse Items (11 total)

  • Tags: กระเป๋า

อ.139.JPG
ที่ระลึก กรอบรูป-กระเป๋า-แฟ้มเอกสาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มข.280.JPG
กระเป๋า(ใหญ่) : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Academic Resources Center สีดำ มีสายสะพายข้าง

มข.279.JPG
กระเป๋า(เล็ก) : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Academic Resources Center
www.library.kku.ac.th สีดำตราสัญลักษณ์ ARC สีส้ม

มข.183.JPG
กระเป๋าผ้า KKUIC KHON KAEN UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE(สีเขียว)

มข.382.JPG
กระเป๋าผ้าสีส้ม สกรีนลายสีขาว ที่ระลึกเนื่องในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์จำนวน 2 ชิ้น

มข.383.JPG
กระเป๋าผ้า สีขาวสกรีนลายสีส้ม ที่ระลึกเนื่องในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.384.JPG
กระเป๋าผ้าสีขาว สกรีนลายสีส้ม เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.385.JPG
กระเป๋าผ้าสีขาว สกรีนลายสีส้ม เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.115.JPG
กระเป๋าGS KKU-The Path to a Better Future จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.096.JPG
กระเป๋า “ทำบุญครบรอบ 100วัน เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร” 1 ก.พ. 2558 สีน้ำเงิน สายและลายสกรีนสีเหลือง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2