นาฬิกาไม้เลขโรมัน

Dublin Core

Title

นาฬิกาไม้เลขโรมัน

Description

นาฬิกาไม้ เลขโรมัน
มีข้อความ ที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 41 และปรอ.รุ่นที่ 11 พลอากาศโทชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 23 ธ.ค. 2541

Creator

พลอากาศโทชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Date

23/12/2541

Format

สผ.25

Identifier

อ.029

Files

อ.029.JPG

Collection

Citation

พลอากาศโทชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, “นาฬิกาไม้เลขโรมัน,” KKU Archives, accessed July 27, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1062.

Output Formats