พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรพระกรุณาให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรพระกรุณาให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

58x48

Identifier

มข. 022

Files

มข.022.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรพระกรุณาให้คณะบุคคลเฝ้าฯ,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1394.

Output Formats