พิธีเปิดเชียร์กลาง (ประเพณีร้องเพลงประจำสถาบันในปัจจุบัน) โดยมี

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย

อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์

Dublin Core

Title

พิธีเปิดเชียร์กลาง (ประเพณีร้องเพลงประจำสถาบันในปัจจุบัน) โดยมี

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย

อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์

Description

P539-542- ประชุมเชียร์กลาง

P543-548- ขบวนในพิธีเปิด

P549-556- บรรยากาศภายในสนาม

P557-559- ประธาน กล่าวเปิดงาน

P560- อัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตราพระธาตุ)

P561-568- การรำอวยพรและบรรยากาศการเชียร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-08

Identifier

2533-06-01

Files

P539 2533.jpg
P540 2533.jpg
P541 2533.jpg
P542 2533.jpg
P543 2533.jpg
P544 2533.jpg
P545 2533.jpg
P546 2533.jpg
P547 2533.jpg
P548 2533.jpg
P549 2533.jpg
P550 2533.jpg
P551 2533.jpg
P552 2533.jpg
P553 2533.jpg
P554 2533.jpg
P555 2533.jpg
P556 2533.jpg
P557 2533.jpg
P558 2533.jpg
P559 2533.jpg
P560 2533.jpg
P561 2533.jpg
P562 2533.jpg
P563 2533.jpg
P564 2533.jpg
P565 2533.jpg
P567 2533.jpg
P568 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดเชียร์กลาง (ประเพณีร้องเพลงประจำสถาบันในปัจจุบัน) โดยมี

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย

อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1393.

Output Formats