สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยม มข.

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยม มข.

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

32x27

Identifier

มข. 030

Files

มข.030.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยม มข.,” KKU Archives, accessed February 27, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1470.

Output Formats