พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Dublin Core

Title

พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Description

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ธ.ค. 2539
คำบรรยายภาพ : พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2529-12-19

Format

22x18

Identifier

มข. 007

Files

มข.007.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พล.ต.อ.เภา สารสิน ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1278.

Output Formats