กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Dublin Core

Title

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Description

P196/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าว
P197-198/2534 - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
P200-202/2534- รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-01-25

Files

P196 2534.jpg
P197 2534.jpg
P199 2534.jpg
P200 2534.jpg
P201 2534.jpg
P202 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ม.ค. 34 : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1279.

Output Formats