พิธีเปิดสถานสอนภาษาของ AUA ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีเปิดสถานสอนภาษาของ AUA ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P280 รศ.ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ (กลาง)
P281 ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (ขวา)
P288 รศ.ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ (ซ้าย)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2528-04-22

Files

P280 2528.jpg
P281 2528.jpg
P282 2528.jpg
P283 2528.jpg
P284 2528.jpg
P285 2528.jpg
P286 2528.jpg
P287 2528.jpg
P288 2528.jpg
P288.1 2528.jpg
P288.2 2528.jpg
P288.3 2528.jpg
P288.4 2528.jpg
P288.5 2528.jpg
P288.6 2528.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดสถานสอนภาษาของ AUA ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1280.

Output Formats