งานวันเกษตรครั้งที่ 15 วันที่29-31 มกราคม 2531 จัดที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานวันเกษตรครั้งที่ 15 วันที่29-31 มกราคม 2531 จัดที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P145/2531- ภาควิชาปฐพีศาสตร์ และชุมนุมดินและปุ๋ย
P146/2531- ชุมนุมสัตวบาล
P147/2531 - ชุมนุมพืชสวน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-01-29

Files

P139 2531.jpg
P140 2531.jpg
P141 2531.jpg
P142 2531.jpg
P143 2531.jpg
P144 2531.jpg
P145 2531.jpg
P146 2531.jpg
P147 2531.jpg
P148 2531.jpg
P149 2531.jpg
P150 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานวันเกษตรครั้งที่ 15 วันที่29-31 มกราคม 2531 จัดที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1246.

Output Formats