พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P474-479/2531- พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-04-14

Files

P474 2531.jpg
P475 2531.jpg
P476 2531.jpg
P477 2531.jpg
P478 2531.jpg
P479 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1328.

Output Formats