รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ และชมรมอีสาน ณ จังหวัดเลย

Dublin Core

Title

รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ และชมรมอีสาน ณ จังหวัดเลย

Description

P321-337/2531- รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ และชมรมอีสาน ณ จังหวัดเลย

Date

2531-03-11

Files

P321 2531.jpg
P322 2531.jpg
P323 2531.jpg
P324 2531.jpg
P325 2531.jpg
P326 2531.jpg
P327 2531.jpg
P328 2531.jpg
P329 2531.jpg
P330 2531.jpg
P331 2531.jpg
P332 2531.jpg
P333 2531.jpg
P334 2531.jpg
P335 2531.jpg
P336 2531.jpg
P337 2531.jpg

Citation

“รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ และชมรมอีสาน ณ จังหวัดเลย,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1304.

Output Formats