ต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายยิ่งพันธ์ มนะสิการและคณะ 8 กุมภาพันธ์ 2534

Dublin Core

Title

ต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายยิ่งพันธ์ มนะสิการและคณะ 8 กุมภาพันธ์ 2534

Description

P261-264/2534- ฯพณฯ รัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงอาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
P265-266/2534- นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
P267-274/2534- บรรยากาศการต้อนรับ
P275/2534- เดินทางกลับ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-02-08

Files

P261 2534.jpg
P263 2534.jpg
P264 2534.jpg
P265 2534.jpg
P268 2534.jpg
P269 2534.jpg
P270 2534.jpg
P271 2534.jpg
P272 2534.jpg
P273 2534.jpg
P275 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายยิ่งพันธ์ มนะสิการและคณะ 8 กุมภาพันธ์ 2534,” KKU Archives, accessed May 29, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1303.

Output Formats