ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมีรศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี

Dublin Core

Title

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมีรศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี

Description

P480-491/2531- ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-04-15

Files

P480 2531.jpg
P481 2531.jpg
P482 2531.jpg
P483 2531.jpg
P484 2531.jpg
P485 2531.jpg
P486 2531.jpg
P487 2531.jpg
P488 2531.jpg
P489 2531.jpg
P490 2531.jpg
P491 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) โดยมีรศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1334.

Output Formats