พิธิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.ดร.อนุกูล จินตรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Dublin Core

Title

พิธิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.ดร.อนุกูล จินตรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Description

P271-272-อธิการบดี กล่าว
P273-276-พิธีมอบเกียรติบัตร

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-02-02

Identifier

P269-278/2533

Files

P269 2533.jpg
P270 2533.jpg
P271 2533.jpg
P272 2533.jpg
P273 2533.jpg
P274 2533.jpg
P275 2533.jpg
P276 2533.jpg
P277 2533.jpg
P278 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.ดร.อนุกูล จินตรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1335.

Output Formats